top of page

Verzorgende niveau 3

Verzorgende Niveau 3

Lelystad

Voltijd

22,18 per uur excl. ORT en reiskosten

DE FUNCTIE
Verzorgende niveau 3

De verzorgende werkt in de thuissituatie van de cliënt en levert hierbij het eigen aandeel aan verantwoorde en doelmatige zorg. Het stimuleren, ondersteunen of compensatie bieden bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en psychosociaal gebied is het centrale thema binnen het werk van verzorgenden.


Doel van de verzorgende is een optimaal niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven van de zorgvrager te realiseren, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op het gebied van gezondheid, woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. De verzorgende is hierbij gericht op het achterhalen van behoeftes en wensen van zorgvragers en het ondersteunen daarvan.


Hoofdtaken

 1. Ondersteunen van de zorgvrager bij de persoonlijke basiszorg

 2. Ondersteunen van de zorgvrager bij het wonen en een huishouden voeren

 3. Ondersteunende begeleiding bieden

 4. Zorgvrager voorlichting, advies en instructie geven

 5. Verpleegtechnisch handelen door verzorgenden

 6. Samenwerken en afstemmen van zorg

 7. Bijdragen aan het verbeteren van de organisatie van de zorg, het beheer en de kwaliteit

 8. Ontwikkelen en professionaliseren van het beroep van verzorgende


Kennis:

 • Heeft een afgeronde MBO opleiding op kwalificatieniveau 3.


Vaardigheden:

 • Stelt behoefte zorgvrager centraal

 • Signaleert veranderingen in de situatie van de zorgvrager en mantelzorger

 • Ondersteunt bij persoonlijke basiszorg

 • Biedt ondersteunende begeleiding

 • Biedt ondersteuning bij wonen en een huishouden voeren

 • Ondersteunt en activeert tot zelfstandigheid

 • Geeft voorlichting, advies en instructie over persoonlijke basiszorg en

 • Voert verpleegtechnische handelingen uit

 • Werkt professioneel en accuraat

 • Communiceert adequaat

 • Brengt informatie en advies op een begrijpelijke manier over

 • Werkt methodisch en resultaatgericht

 • Werkt efficiënt

 • Neemt besluiten over de zorgverlening

 • Werkt samen met andere partijen aan continuïteit van zorgverlening

 • Bepaalt grenzen van bekwaamheid

 • Bewaakt grenzen en gaat beheerst om met spanningen

 • Bewaakt eigen arbeidsomstandigheden en positie

 • Begeleidt en ondersteunt nieuwe collega’s en studenten

 • Handelt overtuigend bij knelpunten

 • Neemt nieuwe kennis en vaardigheden in zich op

 • Reflecteert op haar eigen handelen

 • Past ontwikkelingen in het vakgebied toe


Sociale vaardigheden:

 • Kan cliënten overtuigen, stimuleren en motiveren bij hun zelfzorg en bij het aanbrengen van structuur, kan omgaan met weerstanden en beschikt hierbij over doorzettingsvermogen.

 • Kan in teamverband feedback geven en ontvangen, kan reflecteren op eigen handelen en kan omgaan met conflicten.

 • Kan samenwerken met andere disciplines, zowel binnen als buiten de organisatie.


Zelfstandigheid:

 • Werkt zelfstandig volgens door de instelling vastgestelde protocollen en richtlijnen.

 • Valt in complexere situaties terug op kennis binnen het team of de leidinggevende.


Overige functie-eisen:

 • Noodzakelijk is dat er hygiënisch / systematisch / methodisch en ordelijk wordt

  gewerkt.

 • Er worden eisen gesteld aan de integriteit, betrouwbaarheid en correct gedrag met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliëntengegevens.

 • Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig in moeilijke, soms schijnbaar uitzichtloze situaties.

 • We zijn op zoek naar collega’s die zowel dag- ,avond-, en weekenddiensten willen draaien en die het een uitdaging vinden om zeer zelfstandig werkzaam te zijn in een snel- en dynamische werkomgeving.


Inconveniënten:

 • Er is sprake van fysieke belasting door het veelvuldig tillen en verplaatsen van cliënten.

 • Psychische belasting kan optreden door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, agressie, valse beschuldigingen en door confrontatie met lijden en leed van de cliënt, mantelzorgers en omgeving.DE ARBEIDSVOORWAARDEN
Wat wij bieden:

Ons aanbod: een functie in een collegiale en uitdagende en snelgroeiende werkomgeving, in loondienst op basis van de CAO VVT 2022-2023 FWG 45 een tarief van Euro 22,18 exclusief ORT en reiskosten-% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering.

Samen bouwen aan betere zorg voor de mensen die het echt nodig hebben.
Wij vinden het belangrijk om te weten wat jou drijft, waar je het voor doet, waar je gelukkig van wordt!
8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering.
Geregeld houden wij leuke bijeenkomsten en evenementen.
Reiskosten worden volledig vergoed.
Loondienst op basis van de CAO VVT 2022-2023 FWG 45 met een tarief van Euro 22,18 exclusief ORT.
Manager HR

036 750 17 18

Afdeling HR

bottom of page