top of page
Geraszorg, Verzorginhuis en comfortabele appartementen | Financiering en kosten

Financiering

Maakt u gebruik van onze diensten? Dan is het goed om te weten dat er kosten zijn voor de zorg en – als u komt wonen in een zorgvilla – voor het wonen.

Geraszorg, Verzorginhuis en comfortabele appartementen | Financiering en kosten

Huur- en verblijfskosten

Komt u wonen in een zorgvilla van Verzorgingshuis Geras? Dan betaalt u zelf de huur- en verblijfskosten. Deze woonkosten liggen tussen de € 1.700 en € 5.000,- per maand. De precieze kosten hangen af van het soort Verzorgingshuis en de grootte en de ligging van de kamer of het appartement. Van belang zijn ook de faciliteiten die u van ons afneemt. De verblijfskosten zijn een vast maandelijks bedrag en zijn niet gekoppeld aan het type of hoeveelheid zorg die u nodig heeft. De huur valt hieronder maar ook het eten, de kosten voor telefoon en internet, het onderhoud van uw appartement, etc. De verblijfskosten verschillen per verzorgingshuis en zijn onder meer afhankelijk van de ligging en de aanwezige faciliteiten. Ook binnen een zorgvilla kunnen de verblijfskosten per bewoner verschillen. Een grotere kamer is duurder dan een kleinere kamer. Ook betaalt u meer voor een beter uitzicht of voor een appartement voor een echtpaar.

De zorgkosten zijn de kosten die een (particulier) verzorgingstehuis maakt voor het bieden van zorg gerelateerde diensten die u nodig heeft. De zorgkosten zijn per persoon verschillend en zijn aan u pakketdiensten gerelateerd. Als u heel veel zorg nodig heeft zal uw verblijf duurder uitpakken in vergelijking met een ander cliënte die relatief nog weinig zorg nodig heeft. Als u de juiste zorgindicatie heeft op basis van WLz (wet langdurige zorg) worden de zorgkosten over het algemeen vergoed uit uw PGB Persoonsgebonden Budget (PGB) of een volledig pakket thuis (VPT) als in een particulier verpleeghuis gaat wonen. De overheid betaalt dus voor de gemaakte zorgkosten. Behalve de verblijfskosten betaalt namelijk (vrijwel) iedereen ook nog een eigen bijdrage voor de genoten zorg.

Geraszorg, Verzorginhuis en comfortabele appartementen | Financiering en kosten

Wonen bij verzorgingshuis

Geras: wie betaalt wat?

Verzorgshuis Geras is een particulier verzorgingshuis. U huurt bij ons zelf een appartement tegen een vast maandbedrag voor de huur, tv, onderhoud, etc.). Vervolgens koopt u de zorg separaat bij ons in met uw persoonsgebonden budget (PGB). Door deze constructie betaalt u slechts een lage eigen bijdrage. Als vermogende ouder bent u daardoor soms voordeliger uit in een particulier verzorgingshuis. Hieronder meer details voor elk type kosten in meer detail:

 

Wonen bij Verzorgingshuis Geras: wie betaalt wat?

Verzorgshuis Geras is een particulier verzorgingshuis. U huurt bij ons zelf een appartement tegen een vast maandbedrag voor de huur, tv, onderhoud, etc.). Vervolgens koopt u de zorg separaat bij ons in met uw persoonsgebonden budget (PGB). Door deze constructie betaalt u slechts een lage eigen bijdrage. Als vermogende ouder bent u daardoor soms voordeliger uit in een particulier verzorgingshuis. Hieronder meer details voor elk type kosten in meer detail:

Geraszorg, Verzorginhuis en comfortabele appartementen | Financiering en kosten

Zorgkosten

De zorgkosten worden betaald door het Zorgkantoor vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Dit gebeurt op basis van uw CIZ-zorgindicatie. U betaalt ook een eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaalt de eigen bijdrage en voert deze uit. De eigen bijdrage, volgens het lage tarief, is gekoppeld aan het Volledig Pakket Thuis (VPT). Uw eigen bijdrage is in 2021 minimaal € 171,40 per maand en maximaal € 899,80 per maand.

Geraszorg, Verzorginhuis en comfortabele appartementen | Financiering en kosten

Meer over financiering

Eigen bijdrage geregeld door de Wlz

Sinds 2012 betalen vermogende ouderen een eigen bijdrage voor de zorg die ze nodig hebben. Dit wordt geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz is bedoeld voor mensen die 24 uur zorg in nabijheid nodig hebben. Vaak gaat het om zorg in een zorginstelling. Voorheen viel deze zorg onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

 

Welke factoren bepalen de hoogte van uw eigen bijdrage?

Iedereen die in Nederland woont of werkt kan zorg vergoed krijgen vanuit de Wlz. Maar vrijwel iedereen betaalt een eigen bijdrage. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen, uw vermogen, de samenstellingen van uw huishouding en uw CIZ-indicatie.

De vraag hoeveel uw eigen bijdrage zal zijn voor een verblijf in een verpleeghuis moet u overigens los koppelen van de vraag wat de kosten zijn van een verblijf in een (particulier) verpleeghuis. De eigen bijdrage dekt bij een particulier verpleeghuis slechts de zorgkosten via de PGB. Daarnaast zal u zelf ook nog de verblijfskosten moeten voldoen. Lees hier meer over de kosten van een zorgvilla.

Splitsing van de verblijfskosten:

1. Verblijfskosten

a. Woonkosten

b. Servicekosten

2. Zorgkosten: zorg die is gerelateerd aan uw PGB

bottom of page